cross out
preloader
  Data przyjazdu
  Data wyjazdu
2
Dorosłych
Bez dzieci
Dorosłych
Dziecko
Dziecko
Wybierz
Rezerwuj
Wyczyść
Wybierz datę przyjazdu

Regulamin i rezerwacje

Dzika Konwalia, Lasówka 37A

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego, bezproblemowego i bezpiecznego odpoczynku,opracowaliśmy regulamin pobytu. Każdorazowo prosimy również naszych gości o zawarcie z nami Umowy wynajmu naszego Domku. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej zapisami oraz zamieszonym poniżej Regulaminem wynajmu Domku DZIKA KONWALIA administratorem i właścicielem jest Bella Villa Daniel Drozdek-Chmielewski Nip:8871530863, Regon:381143916 z siedzibą ul. Kozanowska 38/15, 54-152 Wrocław

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności wynajmu Domku i zasad jego użytkowania.

 

REGULAMIN REZERWACJI, PŁATNOŚCI I UŻYTKOWANIA DOMKU

DZIKA KONWALIA Lasówka 37A

 

Definicje:

Wynajmujący właściciel Domku DZIKA KONWALIA

Najemca osoba dokonująca najmu Domku DZIKA KONWALIA

 

§1

REZERWACJA I PŁATNOŚCI

 

 1. . Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu Domku DZIKA KONWALIA. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. . Wynajem dotyczy każdorazowo całego Domku DZIKA KONWALIA dla maksymalnie 10 osób. Minimalny czas wynajęcia: 3 doby.
 3. . Rezerwacja wstępna. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie

721 09 09 09, za pośrednictwem e-mail:dzikakonwalia@outlook.com a także poprzez rezerwację na stronie www.lasowka.pl lub www.dzikakonwalia.pl (z tym że po wejściu na stronę www.dzikakonwalia.pl system automatycznie przełączy Państwa na stronę główną docelową tj. www.lasowka.pl )

Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin pobytu oraz liczbę osób. Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności Domku oraz jednoznacznej deklaracji chęci wynajmu. Rezerwacja Wstępna obowiązuje 48 godzin, i po jej nie opłaceniu Rezerwacja Wstępna zostanie anulowana.

 1. . Rezerwacja gwarantowana następuje po wniesieniu zadatku za pobyt. Od chwili dokonania rezerwacji wstępnej, czas na wniesienie zadatku wynosi 48 godzin. Zadatek wynosi 20% całkowitej kwoty pobytu. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po przesłaniu dowodu wpłaty/przelewu na adres e-mail:dzikakonwalia@outlook.com lub mmsem na nr 721 09 09 09 lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, oraz odesłanie (zeskanowanie) wypełnionego i podpisanego formularza/umowy najmu domku.
 2. . Po zaksięgowaniu przelewu zadatku lub przesłaniu potwierdzenia przelewu, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail/sms z potwierdzeniem rezerwacji.

 

 

 1. . Wniesienie zadatku realizowane jest na rachunek bankowy:

 

Bella Villa Daniel Drozdek-Chmielewski

40 1090 2516 0000 0001 3727 2542

 

W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Najemcy, numer telefonu kontaktowego datę pobytu od.. do...

7. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn zależnych i niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest udokumentowane ciężkie zdarzenie losowe. Wówczas Najemcy przysługuje zwrot 50% wpłaconego zadatku.

8. Pozostałą część kwoty za pobyt wraz z kaucją należy uregulować przelewem(z góry) do 2 dni roboczych przed przyjazdem oraz przesłanie emailem:dzikakonwalia@outlook.com lub mmsem 721 09 09 09. Brak zaksięgowania dopłaty całkowitej wartości najmu Domku DZIKA KONWALIA, spowoduje jednorazowe przypomnienie smsem na numer Najemcy o konieczności dopłaty należnej części środków będącej gwarancją wynajmu domku. Brak wpłaty i jego potwierdzenia po powyższym przypomnieniu spowoduje wypowiedzenie Umowy Najmu domku Dzika Konwalia, depozyt zostanie w całości zatrzymany przez Wynajmującego, a Najemca zostanie o tym poinformowany emailem lub smsem.

9. Kaucja pobierana jest na czas pobytu, w wysokości 200 zł i powinna być wpłacona razem z 80% dopłatą do całego Najmu, co stanowi zaliczkowe zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu. Kaucja zwracana jest w dniu i godzinie wyjazdu Najemcy tj. punkt o godzinie10:00  dnia opuszczenia przez Najemcę. W przypadku wcześniejszego wyjazdu najemcy przelewem w ciągu 24godzin przelewem, pod warunkiem, że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie Domku, jak i samego budynku oraz terenu do niego należącego, będzie nie gorszy niż przy przekazaniu Najemcy.

 1. 0. Płatności dokonać można również poprzez system www.przelewy24.pl za pomocą płatności bankowej jak i za pomocą karty bankowek płatniczej i kredytowej, jednak płatność za pomocą portalu www.przelewy24.pl  musi być dokonana w całości za okres pełnego rezerwowanego najmu.

 

                                       §2

                           CENNIK i ZNIŻKI

 

1.Ustala się następujący cennik:

SEZON ZIMOWY od 01 Grudnia – 20 Grudnia oraz od 04 Stycznia – 31 Marca

 • do 5ciu osób 500zł doba
 • do 8miu osób 800zł doba
 • do 10ciu osób 1000zł doba

 

 

 

SEZON ŚWIĄTECZNY - SYLWESTER od 21 Grudnia – 03 Stycznia

 • do 5ciu osób 700zł doba
 • do 8miu osób 1000zł doba
 • do 10ciu osób 1200zł doba

 

SEZON WIOSENNY – MAJÓWKA od1 Kwietnia – 31 Maja

 • do 5ciu osób 450zł doba
 • do 8miu osób 650zł doba
 • do 10ciu osób 750zł doba

 

SEZON LETNI – WAKACYJNY od 1 Czerwca – 30 Września

 • do 5ciu osób 450zł doba
 • do 8miu osób 600zł doba
 • do 10ciu osób 700zł doba

 

SEZON JESIENNY od 1 Października – 30 Listopada

 • do 5ciu osób 350zł doba
 • do 8miu osób 500zł doba
 • do 10ciu osób 600zł doba

 

 

 

 

ZNIŻKI -

Przy najmie 7-dni przyznawana jest zniżka 5% od całości najmu

Przy najmie 14-dni przyznawana jest zniżka 10% od całości najmu

 

W okresie Bożego Narodzenia i Zimowym tj od 20 Grudnia do 31 Marca zniżka obowiązuje jedynie przy najmie nie mniejszym niż 14dni i wynosi 5% od całkowitej kwoty najmu.

 

                                        §3

POBYT I ZAKWATEROWANIE

 

1. Doba zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).

2. Domek DZIKA KONWALIA posiada elektroniczny zamek dostępowy a unikatowy klucz (kod PIN) zostanie przekazany sms-em w dniu zaksięgowania pełnej kwoty za wynajem wraz z kaucją. Unikatowy nr dostępowy służy do otwierania drzwi wejściowych. Unikatowy klucz dostępowy ważny jest od daty i godziny przyjazdu Najemcy tj. od godziny 15:00 do dnia i godziny wyjazdu Najemcy tj. do godziny 10:00. Zamek połączony jest ze specjalną bramką i każdorazowe otwarcie drzwi powoduje zapisanie historii otwarć w systemie elektronicznego zamka. Jest to niezbędne do zachowania bezpieczeństwa ewentualnego nieautoryzowanego otwarcia przez osoby nieuprawnione.

 

3. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

4. W przypadku opłacenia i nieprzybycia Najemcy w wyznaczonym terminie, rezerwacja biegnie z harmonogramem wynajmu, a dzień/dni stracony/e nie wydłuża/ją okresu najmu.

5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości. Chęć przedłużenia najmu należy zgłosić telefonicznie 721 09 09 09 najpóźniej 48-godzin przed zakończeniem okresu wcześniejszego najmu. Po ustaleniu z Wynajmującym możliwości przedłużenia najmu, Najemca zobowiązany jest do przesłania mmsem na nr 721 09 09 09 potwierdzenia opłacenia okresu przedłużenia najmu, nie później niż 24-godziny przed zakończeniem obowiązującego najmu.

6. Wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.

7. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.

8. Większa liczba osób niż ustalona może przebywać w domku i na terenie wyłącznie za zgodą Wynajmującego.

9. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

10. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.

11. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego za pomocą zdjęć i przesłanie mmsa pod numer 721 09 09 09.

12. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po pierwszym otwarciu elektronicznego zamka oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego obiektu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domku na stoku zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.

14.Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby( w tym dzieci).

15. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

16. W domku, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Straż Pożarną numer telefonu alarmowego 112, oraz Wynajmującego numer telefonu 721 09 09 09. Na parterze gaśnica umieszczona jest w wiatrołapie, na piętrze obok schodów. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 250 zł oraz kwotą 250zł za posprzątanie domku.

17. W Domku znajdują się czujniki dymu papierosowego i obowiązuje w domku całkowity zakaz palenia tytoniu. Złamanie tej zasady skutkować będzie obciążeniem Najemcy kwotą 250zł

18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.

19. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

20. Do palenia w kominku - „kozie” używa się wyłącznie udostępnionego przez Wynajmującego drewna

21. Zabrania się suszenia mokrych rzeczy na grzejnikach. Grzejniki nie są do tego przystosowane i mogą ulec USZKODZENIU mechanicznemu lub przebarwieniu. Złamanie tego zakazu może skutkować obciążeniem Najemcy kwotą wartości grzejnika, transportu i jego montażu tj. kwoty nie mniejszej niż 450zł. Do tego celu służy ustawiona metalowa suszarka w łazience, oraz rozkładana suszarka na pranie.

22. Niedopuszczalne jest palenie grilla na tarasie domku.

23. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego obiekt, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.

24. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu pod numerem

telefonu 721 09 09 09, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.

25. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu.

26. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

27. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach oraz używanie obuwia zmiennego wewnątrz domku (prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu typu obuwie górskie, buty narciarskie, snowboardowe lub inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i podłogi).

28. Każdorazowo opuszczając domek, Najemca powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

29. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez administratora obiektu, w tym przypadku Parking przy drodze.

Parking jest parkingiem monitorowanym ale niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy, lecz zobowiązuje się do przekazania Policji nagrania z okresu pobytu Najemcy celem zidentyfikowania sprawcy ewentualnego czynu.

30. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

31. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w nienagannym stanie,pozostawienie otoczenia domku w zastanym stanie oraz ściągnięcia pościeli i ułożenia jej w jednym miejscu z ręcznikami. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje potrąceniem kwoty 100 zł z kaucji na poczet sprzątania.

32. W Domku przyjmujemy zwierzęta, jednak Najemca ponosi za niepełną odpowiedzialność, w tym za szkody przez nie wyrządzone, a także za szkody wyrządzone na terenie posesji oraz poza nią (pogryzienia innych osób).

33. Najemca oświadcza iż wszelkie zwierzęta przebywające z nim oraz zwierzęta gości posiadają wszystkie wymagane prawnie badania i szczepienia.

 

 

 

§4

WYPOSAŻENIE DOMKU DZIKA KONWALIA

1. W skład wyposażenia domku wchodzi:

A). Wiatrołap:

- szafka dwudrzwiowa

- wieszak na odzienie wierzchnie

- wieszak na narty

- stojak na buty

- wycieraczki 2szt

- gaśnica

 

B). Salon:

- grzejnik na podczerwień 2szt

- rolety okienne 2-okna

- narożnik z funkcją spania

- stolik kawowy

- ozdobne poduszki 3szt

- komplet pościeli 2szt (schowek w narożniku)

- komplet ręczników 2duże i 2małe (schowek w narożniku)

- kominek-koza

- stojak na drewno kominkowe + zmiotka, pogrzebacz + rękawica

- drewno kominkowe

 

C). Kuchnia:

- meble kuchenne

- rolety okienne 1-okno

- okap kuchenny

- zmywarka w zabudowie + tabletki do zmywarki

- płyta indykcyjna 4-palniki

- piekarnik w zabudowie + rękawica

- lodówko-zamrażarka

- kuchenka mikrofalowa

- expres do kawy przelewowy + filtry

- czajnik bezprzewodowy

- opiekacz do chleba

- chlebak drewniany

- TV 49”

- dekoder Polsat cyfrowy

- router internetowy 2szt

- bramka dostępowa do elektronicznej klamki

- komplet naczyń

- komplet talerzy 10-osób

- komplet szklanek i kieliszków

- komplet sztućców

- dozownik na płyn do naczyń

- dozownik na mydło do rąk

- stół dębowy

- krzesła 8szt

- ściereczki

- podkładki na stół

 

D). Łazienka dolna:

- kabina prysznicowa

- toaleta

- umywalka + kran + szafka pod umywalkowa

- szafka z lustrem

- dozownik do mydła

- suszarka do włosów

- grzejnik na podczerwień

- odświeżacz powietrza

    

E). Pokój przy schodach 3-osobowy

 • łóżko podwójne
 • łóżko pojedyncze
 • pościel 3komplety
 • ręczniki 3duże + 3małe
 • szafa ubraniowa
 • szafeczki nocne 3szt
 • lampki nocne 3sztuki
 • rolety okienne
 • zasłona okienna
 • grzejnik na podczerwień

 

F). Pokój środkowy 3-osobowy

 • łóżko podwójne
 • łóżko pojedyncze
 • pościel 3komplety
 • ręczniki duże 3szt + 3małe
 • szafa ubraniowa
 • szafeczki nocne 3szt
 • lampki nocne 3szt
 • rolety okienne
 • zasłona okienna
 • grzejnik na podczerwień

 

G). Pokój mały 2-osobowy

 • łóżko podwójne
 • pościel 2komplety
 • ręczniki duże 2szt + 2małe
 • szafa ubraniowa
 • lampki nocne 2szt
 • rolety okienne 2-okna
 • grzejnik na podczerwień

 

H). Łazienka na piętrze

 • kabina prysznicowa
 • toaleta
 • umywalka + kran + szafka pod umywalkowa
 • dozownik do mydła
 • suszarka do włosów
 • suszarka stojąca na ręczniki
 • odświeżacz powietrza
 • roleta okienna

 

I). Piętro  

 • gaśnica
 • skrzydła drzwiowe 4szt

 

§5

UŻYTKOWANIE KOMINKA I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Użytkowanie kominka:

a). Jedynie osoby dorosłe są upoważnione do rozpalania w kominku, dokładania drewna oraz regulowania otworów dymnych znajdujących się na przednich drzwiczkach kominka.

b). Do rozpalania służy rozpałka oraz drobne drewno. Zewnętrzne regulacje dymne usadowione na drzwiczkach przed rozpaleniem przesuń w prawą stronę. Umieść rozpałkę na dnie kominka, na niej połóż drewno, podpal podpałkę i zamknij szczelnie drzwiczki. Po dokładnym rozpaleniu się drobnego drewna używając rękawicy ochronnej otwórz delikatnie drzwiczki i podłóż 1-2 sztuki grubego drewna i zamknij szczelnie drzwiczki.

c). Sugerujemy przesunąć regulacje dymne za pomocą rękawicy ochronnej w lewo do połowy w momencie dokładnego rozpalenia się grubego drewna w kominku.

d). Sugerujemy przesunąć regulacje dymne za pomocą rękawicy ochronnej w lewo do końca w momencie udania się na spoczynek nocny.

e). NIE PUSZCZAJ OTWARTYCH DRZWICZEK ! – drzwiczki posiadają sprężynę domykową a ich puszczenie może spowodować trzaśnięcie i stłuczenie szyby kominkowej !

f). Używanie wszelkiego rodzaju sprzętu elektrycznego jak kuchenka, piekarnik, płyta indukcyjna czy zmywarka powinny być używane jedynie przez osoby dorosłe.

g). Grzejniki na podczerwień posiadają dedykowane gniazda elektryczne i uprzejmie prosimy o nie odłączanie wtyczek od grzejników, ani nie podłączanie ich do innych gniazd elektrycznych niż oznaczone kolorem.

h). Grzejniki na podczerwień posiadają sensory temperatury i uruchamiają się samoczynnie podczas gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie do określonej temperatury. Temperatura ustawiana jest zależnie od sezonu.

 

 

§6

UBEZPIECZENIE

 

Cena usług świadczonych przez Wynajmującego Domek DZIKA KONWALIA nie  obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, szkody zewnętrzne przez zwierzęta Najemcy - Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Korzystanie ze skokera-trampoliny na terenie posesji korzystać mogą jedynie dzieci do lat 13, jednak pełną odpowiedzialność za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu dziecka w pełni odpowiada Najemca lub osoba dorosła przebywająca z Najemcą podczas okresu Najmu.

 

§7

WAŻNE TELEFONY

 

 1. Telefon alarmowy: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie 112
 2. Właściciel obiektu: Daniel 721 09 09 09

 

 

 

 

 

§8

PRZYDATNE ADRESY

 

 1. Biedronka ul. Dworcowa 11, 57-340 Duszniki Zdrój
 2. Lewiatan ul. Świerczewskiego 7, 57-340 Duszniki Zdrój
 3. Dino ul. Sprzymierzonych 9a
 4. Wypożyczalnia nart Zieleniec Ski Arena
 5. Nauka jazdy na nartach Zieleniec Ski Arena
 6. Jazda konna PANDEROZA Podgórze 24 tel. 665 572 005
 7. Pomoc drogowa Zieleniec tel. 509 920 386
 8. Restauracje całoroczne Duszniki Zdrój
 9. Restauracje okres zimowy Zieleniec Ski Arena oraz Duszniki Zdrój

 

 

§9

CIEKAWE MIEJSCA

 

 1. . Torfowisko Zieleniec – 8,2km
 2. . Muzeum papiernictwa Duszniki Zdrój - 15km
 3. . Minieuroland Kłodzko - 35km
 4. . Twierdza kłodzka w Kłodzku - 36km
 5. . Podziemna trasa turystyczna Kłodzko - 36km
 6. . Zoo Safari w Czechach - 53km
 7. . Kopalnia Złota w Złotym Stoku - 56km
 8. . Wielki Park Linowy w Złotym Stoku - 56km
 9. . Ogród Bajek w Międzygórzu - 34km
 10. . Kopalnia Uranu Podgórze - 43km
 11. . Szczeliniec Wielki - 29km
 12. . Adrspach Skalne Miasto w Czechach - 67km
 13. . Jaskinia niedźwiedzia w Kletnie - 44km
 14. . Wodospad Wilczki w Międzygórzu - 34km
 15. . Ski Raft w Bardzie - 44km
 16. . Ogród Japoński w Jarkowie - 24km
 17. . Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy - 67km
 18. . Twierdza Srebrna Góra - 55km
 19. . Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim - 57km
 20. . Muzeum Zabawek Bajka w Kudowie Zdrój - 28km
 21. . Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kłodzko - 36km
 22. . Kaplica Czaszek w Czermnej - 30km
 23. . Sztolnie Walimskie w Walimiu - 66km
 24. . Muzeum Górnictwa Nowa Ruda – 52km
 25. . Bazylika w Wambierzycach – 33km

 

 

Jeśli spodoba się Państwu pobyt w naszym domku, prosimy o wystawienie oceny i komentarza na www.google.pl : Lasówka Dzika Konwalia

oraz na www.tripadvisor.pl

 

Życzymy Państwu beztroskiego wypoczynku w naszym domku. Liczymy iż Państwa pobyt przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami, a spokój i relaks który u nas znajdziecie pozwoli wam na powrót w pełni sił do rzeczywistości, oraz przypomni Państwu o nas kiedy będziecie chcieli znowu odsapnąć od biegu codziennego życia.

 

Z wyrazami szacunku

 

Dzika Konwalia

Lasówka 37A

www.dzikakonwalia.pl

Tel. 721 09 09 09

Jesteś zainteresowany Dziką Konwalią ? Masz więcej pytań ?

+48 721 09 09 09 dzikakonwalia@outlook.com

Dzika Konwalia

  Lasówka 37A, 
  57-517 Lasówka
   +48 721 09 09 09
   dzikakonwalia@outlook.com