cross out
preloader
  Data przyjazdu
  Data wyjazdu
2
Dorosłych
Bez dzieci
Dorosłych
Dziecko
Dziecko
Wybierz
Rezerwuj
Wyczyść
Wybierz datę przyjazdu

Polityka prywatności

Polityka prywatności – klauzula informacyjna RODO dane osobowe – zasady przechowywania i przetwarzania
 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrowanie danymi osobowymi w Bella Villa Daniel Drozdek-Chmielewski

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z umową krótkotrwałego najmu domków w ośrodku „Dzika Konwalia” w Lasówce 37A, 57-500 Lasówka jest Bella Villa Daniel Drozdek-Chmielewski z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kozanowska 38/15, 54-152 Wrocław, zwane dalej Bella Villa Dane osobowe przechowywane są w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

II. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przechowywanie w firmie danych osobowych pod emailem: dzikakonwalia@outlook.com lub korespondencyjnie na w/w adres firmy.

III. Cele i podstawy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz okres ich przechowywania.

1. Prowadzenie przez Bella Villa Daniel Drozdek-Chmielewski działalności w zakresie krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń; podstawa: art. 6 ust 1lit. b) RODO: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik – do czasu zakończenia realizacji umowy i jej rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

2.W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków; podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do niezbędnego czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Bella Villa Daniel Drozdek-Chmielewski stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, pozyskane zarówno w przypadku zawarcia i realizacji umowy najmu, jak i w przypadku niezawarcia takiej umowy.

IV. Uprawnienia osoby, której dane osobowe są przechowywane i przetwarzane:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podst. art. 6 ust.1 lit. f RODO chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności,

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;

wnioski w tym zakresie można przesłać lub składać osobiście na wymieniony w pkt II adres

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania przepisów zgodnie z art.51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Zakres i cel pozyskiwania danych osobowych.

1. W trakcie procesu zawierania umowy na krótkotrwały wynajem pomieszczeń oraz jej realizacji ( rezerwacja telefoniczna lub za pomocą email, zameldowanie osoby) pozyskujemy, przechowujemy i przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu i historia połączeń, stan rodzinny, numer konta bankowego najemcy.

2. Celem tych czynności jest zawarcie umowy krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń pomiędzy Bella Villa Daniel Drozdek-Chmielewski a najemcą i jej realizacja, w związku z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i określenia stron i warunków umowy.

VI. Odbiorcy danych osobowych.

1. W zasadzie nasze przedsiębiorstwo nie przewiduje przetwarzania danych osobowych poza firmą Bella Villa Daniel Drozdek-Chmielewski i ewentualne udostępnianie podmiotom zewnętrznym.

2. Udostępnienie danych osobowych podmiotom zewnętrznym może nastąpić jedynie w przypadku prawnego obowiązku wykazania faktów czy wykazania wykonania określonych obowiązków na rzecz uprawnionych organów.

VII. Potwierdzenie przez najemcę zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

W związku z wolą zawarcia umowy krótkotrwałego najmu pomieszczeń od Bella Villa Daniel Drozdek-Chmielewski najemca zobowiązany zostanie wraz z zawarciem tej umowy do wyrażenia zgody, poprzez złożenie podpisu na formularzu informacyjnym na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w procesie zawarcia i realizacji umowy najmu na wyżej wymienionych warunkach.

 

Jesteś zainteresowany Dziką Konwalią ? Masz więcej pytań ?

+48 721 09 09 09 dzikakonwalia@outlook.com

Dzika Konwalia

  Lasówka 37A, 
  57-517 Lasówka
   +48 721 09 09 09
   dzikakonwalia@outlook.com